A/B testen

A/B testen, ook wel split testing genoemd, is een methode waarbij twee versies van een webpagina, ontwerp of element worden getest om te bepalen welke versie het beste presteert. Het houdt in dat een deel van de bezoekers wordt blootgesteld aan versie A, terwijl een ander deel versie B te zien krijgt. Door het gedrag en de reacties van de gebruikers te analyseren, kunnen conclusies worden getrokken over welke versie de beste resultaten oplevert.

Hoe werkt A/B testen?

Bij het uitvoeren van een A/B test wordt een webpagina of ontwerpvariant gecreëerd (versie B) die enkele wijzigingen of variaties bevat ten opzichte van de oorspronkelijke versie (versie A). Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op verschillende elementen, zoals de koppen, de call-to-action knop, de kleuren, de indeling of de inhoud van de pagina.

Vervolgens wordt het verkeer naar de pagina verdeeld tussen de twee versies, waarbij de ene groep gebruikers versie A te zien krijgt en de andere groep versie B. De interactie en het gedrag van de gebruikers worden nauwlettend gevolgd en gemeten aan de hand van statistische analysemethoden.

Op basis van de verzamelde gegevens kan worden bepaald welke versie betere resultaten oplevert in termen van conversie, klikfrequentie, bouncepercentage of andere relevante KPI’s (Key Performance Indicators).

Het belang van A/B testen

A/B testen is van cruciaal belang voor marketeers en website-eigenaren, omdat het hen in staat stelt om gegevens te verzamelen en inzichten te verkrijgen over wat wel en niet werkt op hun website. Door verschillende variaties te testen, kunnen ze hun conversieratio’s verhogen, de gebruikerservaring verbeteren en uiteindelijk meer succes behalen met hun online activiteiten.

Het belangrijkste voordeel van A/B testen is dat het gebaseerd is op feitelijke gegevens en niet op aannames of gissingen. Het stelt marketeers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van harde cijfers, waardoor de kans op fouten en mislukkingen wordt verkleind.

Voorbeelden van A/B testen

A/B testen kan op verschillende manieren worden toegepast, afhankelijk van de specifieke doelen en behoeften van een bedrijf. Hier zijn enkele voorbeelden van situaties waarin A/B testen waardevol kan zijn:

a) Call-to-action knoppen
Een bedrijf kan twee verschillende kleuren of tekst gebruiken voor hun call-to-action knop en testen welke versie de meeste klikken genereert.

b) Landingspagina’s
Een website kan twee verschillende landingspagina’s maken en testen welke versie de hoogste conversieratio heeft.

c) E-mailonderwerpregels
Een marketeer kan twee verschillende onderwerpregels testen voor een e-mailcampagne om te zien welke versie de hoogste open rate behaalt.

Stappen voor het uitvoeren van een succesvolle A/B test

Om een succesvolle A/B test uit te voeren, moeten enkele belangrijke stappen worden gevolgd:

 1. Bepaal het doel van de test en welke KPI’s je wilt meten.
 2. Identificeer het element dat je wilt testen (bijvoorbeeld een kop, een knop, een afbeelding, etc.).
 3. Maak een variatie van het element dat je wilt testen.
 4. Verdeel het verkeer tussen de originele versie en de variatie.
 5. Volg en analyseer het gedrag en de reacties van de gebruikers.
 6. Trek conclusies op basis van de verzamelde gegevens en implementeer de beste versie.

Tools voor A/B testen

Er zijn verschillende tools beschikbaar die kunnen helpen bij het uitvoeren van A/B testen, zoals:

Optimizely
VWO
Crazy Egg
AB Tasty

Deze tools bieden functionaliteiten zoals het maken van variaties, het verdelen van het verkeer en het analyseren van de resultaten.

Veelvoorkomende valkuilen bij A/B testen

Hoewel A/B testen een waardevolle strategie is, zijn er enkele valkuilen waar marketeers voor moeten oppassen:

 • Te veel wijzigingen tegelijk testen, waardoor het moeilijk wordt om conclusies te trekken.
 • Onvoldoende steekproefgrootte, waardoor de resultaten niet statistisch significant zijn.
 • Niet lang genoeg testen om seizoensinvloeden en andere factoren uit te sluiten.
 • Niet genoeg aandacht besteden aan de context en de gebruikerservaring.

Het is belangrijk om deze valkuilen te vermijden en ervoor te zorgen dat de A/B testen op een zorgvuldige en nauwkeurige manier worden uitgevoerd.

A/B testen versus multivariate testen

Hoewel A/B testen en multivariate testen vergelijkbare doelen hebben, zijn er enkele verschillen tussen beide.

A/B testen test slechts twee versies (A en B) van een element, terwijl multivariate testen meerdere variaties van meerdere elementen tegelijk test. Hierdoor kan multivariate testen meer complex zijn om op te zetten en te analyseren.

A/B testen is vaak de eerste stap voordat multivariate testen wordt toegepast. Het kan helpen om de beste versie van een element te bepalen voordat er verdere optimalisaties worden uitgevoerd.

De rol van statistiek bij A/B testen

Statistiek speelt een belangrijke rol bij A/B testen. Het stelt ons in staat om conclusies te trekken op basis van betrouwbare gegevens en ervoor te zorgen dat de resultaten statistisch significant zijn.

Verschillende statistische technieken kunnen worden toegepast, zoals t-toetsen, chi-kwadraat tests en regressie-analyse. Deze methoden helpen bij het bepalen van de betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten.

Het is belangrijk om statistische analyse zorgvuldig uit te voeren en te begrijpen, of gebruik te maken van tools die deze analyse automatiseren.

Het meten van succes bij A/B testen

Bij A/B testen is het essentieel om de juiste KPI’s te definiëren om het succes te meten. Dit kunnen conversieratio’s, klikfrequenties, bouncepercentages, tijd op pagina, of andere relevante statistieken zijn.

Het is belangrijk om de doelstellingen van de test in gedachten te houden en de resultaten te interpreteren op basis van deze doelstellingen.

Ethiek en privacy overwegingen bij A/B testen

Bij het uitvoeren van A/B testen is het belangrijk om ethische richtlijnen te volgen en privacy-overwegingen in acht te nemen. Gebruikers moeten op de hoogte worden gesteld van de test en toestemming geven voor deelname.

Daarnaast moeten de gegevens die tijdens de test worden verzameld, op een veilige en verantwoorde manier worden opgeslagen en behandeld.

A/B testen en SEO

A/B testen kan ook van invloed zijn op SEO (zoekmachineoptimalisatie). Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat zoekmachines de verschillende versies van een pagina correct kunnen indexeren en dat er geen negatieve impact is op de rankings.

Daarnaast kan A/B testen helpen bij het verbeteren van de gebruikerservaring en de relevantie van de content, wat op zijn beurt kan leiden tot betere SEO-resultaten.

Toekomstige trends in A/B testen

A/B testen blijft zich ontwikkelen en er zijn enkele trends die we in de toekomst kunnen verwachten:

 • Personalisatie: Het testen van gepersonaliseerde ervaringen op basis van gebruikerssegmenten.
 • Machine learning: Het gebruik van geautomatiseerde algoritmen om testresultaten te analyseren en aanbevelingen te doen.
 • Mobiel testen: Het testen van verschillende versies van een website of app op mobiele apparaten.
 • Voice-assistent testen: Het optimaliseren van voice-assistent interacties door middel van testen.

Succesverhalen van bedrijven die A/B testen hebben gebruikt

Verschillende bedrijven hebben A/B testen met succes toegepast om hun conversiepercentages te verhogen en de gebruikerservaring te verbeteren. Enkele bekende succesverhalen zijn:

Airbnb: Door het testen van verschillende elementen op hun website, zoals de foto’s en de beschrijvingen, wisten ze de conversie met 20% te verhogen.
Amazon: Door het testen van verschillende call-to-action knoppen, kleuren en indelingen hebben ze hun conversie en omzet aanzienlijk kunnen verbeteren.
Google: Door continu te testen en te optimaliseren, hebben ze de gebruikerservaring van hun zoekmachine geoptimaliseerd en hun marktaandeel vergroot.

Conclusie

A/B testen is een waardevolle strategie in online marketing en website-optimalisatie. Het stelt marketeers en website-eigenaren in staat om datagedreven beslissingen te nemen en betere resultaten te behalen. Door het testen van verschillende versies van een element kunnen conversieratio’s worden verbeterd, gebruikerservaringen worden geoptimaliseerd en succesvolle online activiteiten worden gerealiseerd.

Veelgestelde vragen (FAQ’s)

Wat is het verschil tussen A/B testen en multivariate testen?

A/B testen test twee versies van een element, terwijl multivariate testen meerdere variaties van meerdere elementen tegelijk test.

Welke KPI’s kunnen worden gebruikt bij A/B testen?

Enkele veelgebruikte KPI’s zijn conversieratio’s, klikfrequenties, bouncepercentages en tijd op pagina.

Welke tools kunnen worden gebruikt voor A/B testen?

Enkele populaire tools voor A/B testen zijn Google Optimize, Optimizely en VWO.

Hoe lang moet een A/B test duren?

Een A/B test moet lang genoeg duren om voldoende gegevens te verzamelen en statistische significantie te bereiken. De duur kan variëren afhankelijk van het verkeersvolume en de gewenste betrouwbaarheid van de resultaten.

Hoe kan A/B testen bijdragen aan SEO?

A/B testen kan helpen bij het verbeteren van de gebruikerservaring en de relevantie van de content, wat op zijn beurt kan leiden tot betere SEO-resultaten.